1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de klant en Gwendolyne’s Steampunk Gems tot stand komen. Als de klant eenmaal met deze voorwaarden is gecontracteerd, dan aanvaardt deze de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij latere overeenkomsten tussen de klant en Gwendolyne’s Steampunk Gems.

Gwendolyne’s Steampunk Gems is een eenmanszaak en webwinkel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven, Nederland, onder KvK nummer: 70080992 en heeft BTW identificatienummer NL001682946B12.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur op mobiel nummer: +31(0)619204491, per email op info@steampunkgems.net of via Facebook, Instagram of Twitter.

Op de volgende dagen/data is Gwendolyne’s Steampunk Gems altijd gesloten:

Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaart, Eerste en Tweede Pinksterdag, 24 december na 15:00 uur, Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december), 31 december en Nieuwjaarsdag (1 januari).

Overige dagen waarop Gwendolyne’s Steampunk Gems niet bereikbaar is vanwege vakantie, zullen op de website duidelijk worden aangegeven.

2. Producten

Alle producten van Steampunk Gems zijn handgemaakte sieraden, vaak met originele en unieke onderdelen, waardoor het niet altijd mogelijk is om twee of meer identieke producten te bestellen. Indien er meerdere identieke items bestaan, dan wordt dit benoemd bij het betreffende product op de website.
De klant kan altijd contact opnemen middels een email naar info@steampunkgems.net met vragen over de producten en diensten van Gwendolyne’s Steampunk Gems.

De sieraden bestaan uit kwetsbare onderdelen en dienen voorzichtig en met zorg behandeld te worden. Het kan voorkomen dat sieraden iets verkleuren door een reactie van de Ph-waarde van de huid op de materialen die gebruikt zijn bij het vervaardigen van de sieraden. Dit verschilt van persoon tot persoon en hier kan Gwendolyne’s Steampunk Gems helaas niets aan doen. De sieraden kunnen eventueel met een zachte, droge doek of zilver glansdoek voorzichtig worden schoongewreven, maar gebruik van water wordt afgeraden.

Doordat er kleine onderdelen in veel van de sieraden van de Steampunk Gems gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld kleine schroefjes, radartjes, tandwieltjes en rhinestones of Swarovski kristallen, zijn de producten van Steampunk Gems wegens mogelijk verstikkingsgevaar niet geschikt voor kleine kinderen.

Getracht is om de kleuren van de accessoires zo goed mogelijk weer te geven via de foto’s op de website, maar de klant dient zich ervan bewust te zijn dat de kleuren van de producten in de werkelijkheid wellicht iets kunnen afwijken van de foto’s.

3. Prijzen

De prijzen bij Gwendolyne’s Steampunk Gems zijn vermeld in Euros en zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afgestemd op de tarieven die gehanteerd worden door PostNL, de door ons gebruikte leverancier.
Aanbiedingen worden duidelijk op de website aangegeven en zijn van tijdelijke aard.

4. Bestellen en betalen

De klant kan online bestellen bij Gwendolyne’s Steampunk Gems. Nadat een bestelling is gemaakt door de klant, zal hiervan een elektronische bevestiging gestuurd worden naar de klant.

Voor de betaling kan de klant gebruik maken van de door Gwendolyne’s Steampunk Gems aangeboden betalingsmogelijkheden via PayPro (Ideal, Paypal, Bancontact en VISA) of via een bankoverschrijving. De verschillende betalingsmogelijkheden zullen in de toekomst mogelijk nog worden uitgebreid.
Nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen door Gwendolyne’s Steampunk Gems zullen de bestelde producten worden verzonden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen vijf werkdagen is ontvangen, dan zal er contact met de klant worden opgenomen. Reageert de klant niet, dan zal de bestelling worden geannuleerd.

Facturen en betalingsherinneringen worden uitsluitend elektronisch aangeboden.

Gwendolyne’s Steampunk Gems heeft een bankrekening bij KNAB onder nummer: NL80KNAB0256819254. Swift/BIC code: KNABNL2H.

5. Levering, levertijd en verzending

Gwendolyne’s Steampunk Gems levert op dit moment producten aan een aantal landen binnen Europa (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken (met uitzondering van Groenland en de Faeröer Eilanden), Finland, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Gibraltar en de Kanaaleilanden). De producten worden geleverd aan het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De producten van Gwendolyne’s Steampunk Gems zullen meestentijds als klein pakje per brievenbuspost geleverd worden.

Binnen Nederland wordt gebruik gemaakt van PostNL voor de bezorging van bestellingen. Voor de bestellingen die, goed verpakt, door de brievenbus passen (de meest gebruikte wijze van verzending door Gwendolyne’s Steampunk Gems, de zogenaamde brievenbuspost), zijn de verzendkosten €4.25 binnen Nederland. Dit geldt voor bestellingen tot en met 2 kg. In de hoogst uitzonderlijke situatie dat een bestelling zwaarder zouden zijn dan 2 kg, zijn de verzendkosten €6,95 binnen Nederland. Alle verzendingen van brievenbuspost via PostNL zijn standaard met Track&Trace.

De verzendkosten voor het buitenland (maar binnen Europa) zijn €13.00 binnen Europa 1 landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (inclusief Balearen, exclusief Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (exclusief Gibraltar en de Kanaaleilanden) en Zweden) en €18,50 binnen zogenaamde Europa 2 landen (alle overige landen exclusief Rusland) voor brievenbuspost tot 2kg. Voor alle overige landen buiten voorgenoemde regio’s (dus wereldwijd) zijn de verzendkosten €24,30 voor pakjes tot 2kg. Verzendingen naar het buitenland worden met Track&Trace verzonden. Deze regio’s en tarieven zijn vastgesteld door PostNL en hier heeft Gwendolyne’s Steampunk Gems verder geen invloed op.

Producten worden binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Enige uitzondering hierop is tijdens vakantiesluiting door Gwendolyne’s Steampunk Gems. In die gevallen worden bestellingen zo spoedig mogelijk verzonden nadat de werkzaamheden na de vakantie weer zijn hervat. Vakantiesluitingen zullen duidelijk worden vermeld op de webite.

Gwendolyne’s Steampunk Gems is niet verantwoordelijk voor beschadingen of vermissingen tijdens verzending.

6. Herroeping en retouren

Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om een bestelling zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant zal de producten slechts in zoverre uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Retouren dienen in overleg met Gwendolyne’s Steampunk Gems worden afgesproken. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product en alle geleverde toebehoren in de originele staat en goede verpakking aan Gwendolyne’s Steampunk Gems retourneren, conform de gemaakte afspraken en binnen 14 dagen na de retourafspraak.
De kosten van een retourverzending komen volledig voor rekening van de klant.

Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres:
Gwendolyne’s Steampunk Gems, Noord Brabantlaan 87, 5652LC Eindhoven, Nederland.

Na ontvangstbevestiging zal Gwendolyne’s Steampunk Gems uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag terugbetalen.

Speciaal voor de klant op bestelling vervaardigde producten en “sale” artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Graag willen we benadrukken, dat Gwendolyne’s Steampunk Gems een online shop betreft en er geen fysieke winkel is waar klanten terecht kunnen. Bij vragen of opmerkingen verwijzen we u vriendelijk door naar de bereikbaarheid van Gwendolyne’s Steampunk Gems per telefoon, email, of de accounts van GSG op Facebook, Instagram of Twitter.

In de toekomst kan het voorkomen, dat u Gwendolyne’s Steampunk Gems kunt tegenkomen op specifieke Steampunk en/of Fantasy evenementen. Dit zal dan worden aangegeven op de website.

7. Gegevensbescherming

Bij de afhandeling van een bestelling worden de persoonsgegevens van de klant verwerkt. Om de klant te informeren over wat er met haar of zijn gegevens gebeurt, hanteert Steampunk Gems een privacyverklaring. Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 11, Privacybeleid. Hierin staat ook meer informatie omtrent de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming) waar GSG Steampunk Gems aan voldoet. Het privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt hierin uitgelegd op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

8. Fouten en wijzigingen

Gwendolyne’s Steampunk Gems behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
Fouten in afbeeldingen of aanbiedingen op de website binden Gwendolyne’s Steampunk Gems niet.

9. Ontbinding van een overeenkomst

Indien de klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt, dan heeft Gwendolyne’s Steampunk Gems de keuze om de klant de gelegenheid te geven om binnen een door Gwendolyne’s Steampunk Gems gestelde termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen of om de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gwendolyne’s Steampunk Gems behoudt zich ten allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst ook de volledige vergoeding van alle schade en kosten op de klant te verhalen.

10. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen Gwendolyne’s Steampunk Gems en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

11. Privacybeleid

Het privacybeleid van Gwendolyne’s Steampunk Gems is opgezet ter bescherming van de gebruikers van de webite van Gwendolyne’s Steampunk Gems en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Het beleid is van toepassing op alle Gwendolyne’s Steampunk Gems producten en diensten, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

Gwendolyne’s Steampunk Gems respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Uw gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijk behandeld. We verwerken uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Gwendolyne’s Steampunk Gems. Het beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt hierin aan u uitgelegd op welke wijze Gwendolyne’s Steampunk Gems uw gegevens opslaat, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Wanneer een klant zich registreert bij Gwendolyne’s Steampunk Gems, wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het bestelproces. Deze persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht gebruikt. Een gebruiker kan informatie inwinnen op de website, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens het bezoek aan de site blijft een gebruiker in beginsel dan ook anoniem. Alle verbindingsinformatie die de internetbrowser van een gebruiker geeft bij elke site view, zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur of naam van de internetprovider, wordt zonder persoonsverbinding gebruikt, tenzij een klant zich met gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemeld. Persoonlijke informatie verstrekt een gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld als deze een bestelling plaatst. Deze persoonlijke informatie kan zijn:

Voor- en achternaam
Adres
Emailadres
Telefoonnummer
Bankrekeninggegevens, resp. creditcardgegevens
Bestelhistorie

Deze gegevens worden gebruikt om een bestelling door de klant volgens overeenkomst uit te voeren, respectievelijk de klant de gewenste dienst te kunnen aanbieden, om klachten en terugvorderingen te verwerken en bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. De klant dient zich ervan bewust te zijn, dat Steampunk Gems niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Als Gwendolyne’s Steampunk Gems een derde dienstverlener inzet/een opdracht geeft, bijvoorbeeld een betalingsdienstverlener of verzendhuis, dan krijgen deze dienstverleners alleen de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van hun deel van het bestelproces. Daarbij zijn zij op hun beurt ook verplicht om de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen en daarbij de regels van de GDPR in acht te nemen. Het telefoonnummer van een klant wordt enkel gebruikt om u terug te bellen, indien nodig. Het emailadres van een klant is nodig om de bestelling te bevestigen en om met de klant te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor het sturen van een bevestiging van een bestelling of factuur. Gwendolyne’s Steampunk Gems stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Als een klant voor het eerst een bestelling plaatst of voor het eerst gebruik maakt van functies waarvoor de klant zich moet registreren, worden de gegevens opgeslagen om een bestelaccount aan te maken. Daarmee kan de klant in de toekomst sneller en gemakkelijker een bestelling plaatsen. Indien men hier geen prijs op stelt, dan kan de klant ercoor kiezen om een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken. Adres- en factuurgegevens moeten bewaard worden voor de belastingdienst voor een periode van tenminste 7 jaren.
Wanneer een klant een email of andere berichten naar Gwendolyne’s Steampunk Gems stuurt, dan is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, wat het mogelijk maakt om vragen van de klant te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gwendolyne’s Steampunk Gems de beschikking heeft.

De website van Gwendolyne’s Steampunk Gems maakt gebruik van cookies, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Cookies zijn kleine databestanden die de internetbrowser van de gebruiker van de website op haar of zijn computer opslaat. In cookies kan informatie over het gebruikersbezoek worden opgeslagen. De gegevens die hiermee verzameld worden, worden gebruikt voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in gebruikers en klanten van de website, zodat onze diensten beter op hen kunnen worden afgestemd. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld, dat ze cookies accepteren. Toch kan een gebruiker de browser zo configureren, dat deze cookies weigert en vooraf om bevestiging vraagt. Als de gebruiker cookies weigert of deze zijn uitgeschakeld, kan dit tot gevolg hebben, dat niet alle functies van de website van Gwendolyne’s Steampunk Gems storingsvrij werken. Gwendolyne’s Steampunk Gems gebruikt de dienst “Google Analytics” om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Gwendolyne’s Steampunk Gems heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google doeleinden en diensten.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Gwendolyne’s Steampunk Gems of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Tevens heeft Gwendolyne’s Steampunk Gems een bewuste keuze gemaakt om geen nieuwsbrieven aan haar klanten te versturen. Wij hopen dat we onze klanten voldoende blij kunnen maken met onze Gwendolyne’s Steampunk Gems sieraden en onze dienstverlening, dat zij in de toekomst zeker nog eens een bezoek aan onze site zullen brengen. Natuurlijk vinden wij het altijd prettig als u ons positieve feedback wilt geven of reviews wilt delen over uw aankoop of de dienstverlening van Gwendolyne’s Steampunk Gems, bijvoorbeeld via Gwendolyne’s Steampunk Gems accounts op bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram.

De website van Gwendolyne’s Steampunk Gems is ontwikkeld met behulp van software van WooCommerce en WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, maar zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel en er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Beide organisaties hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en de gegevens van Gwendolyne’s Steampunk Gems zoveel mogelijk te voorkomen. Informatie omtrent privacy maatregelen bij WooCommerce en WordPress kunt u vinden via de volgende links: https://woocommerce.com/privacy-policy/ en https://wordpress.org/about/privacy/. Tevens zijn zij op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPro. PayPro verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPro’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPro bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gwendolyne’s Steampunk Gems maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, bijvoorbeeld bij leveringen in het buitenland, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gwendolyne’s Steampunk Gems verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren toestemming van de gebruiker hiervoor hebben verkregen. Informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan de noodzakelijke informatie om het bestelproces te kunnen uitvoeren (betalingen, verzending). Vooralsnog is Gwendolyne’s Steampunk Gems een eenmanszaak, echter, ook (mogelijk toekomstige) werknemers van Gwendolyne’s Steampunk Gems zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van klantgegevens te respecteren.

Gwendolyne’s Steampunk Gems heeft links naar haar eigen Facebook, Twitter en Instagram pagina’s. Wanneer de bezoeker klikt op het icoon voor respectievelijk een van deze links, wordt een directe verbinding tussen de computer van de bezoeker van de site en de server van de aanbieder van de links (dus Facebook, Twitter, Instagram) tot stand gebracht. Daarbij kunnen door deze organisaties persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens verzameld worden. Steampunk Gems raadt u aan informatie in te winnen over het soort gegevens waar het om gaat, het doel van de gegevenswinning en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, Twitter en Instagram. Alsmede over de relevante rechten en instellingsmogelijkheden om de privésfeer van de gebruiker te beschermen. Lees hiervoor het privcaybeleid op bijvoorbeeld http://www.facebook.com/privacy/explanation.php (Facebook), http://twitter.com/privacy (Twitter) en https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram).

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Gwendolyne’s Steampunk Gems worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft, dat u niet langer van de diensten van Gwendolyne’s Steampunk Gems gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Steampunk Gems facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaard blijven. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Alle bezoekers en klanten aan de website van Gwendolyne’s Steampunk Gems wordt altijd de mogelijkheid geboden tot het inzien, veranderen, aanvullen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door hen aan Gwendolyne’s Steampunk Gems is verstrekt. Tegen de verwerking en opslag van gegevens kan ten allen tijde geprotesteerd worden. De privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring van Gwendolyne’s Steampunk Gems. Het is daarom verstandig om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Gwendolyne’s Steampunk Gems – Gwendolyne Blaney

Eindhoven, oktober 2017

* Herziene versie 1: De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

* Herziene versie 2: 23 juli 2018.

* Herziene versie 3: 27 december 2019.