GSG Jewellery throughout time - Ancient and early jewellery making

Jewellery throughout time – Ancient and early jewellery making

Juwelen door de tijd – Sieraden vervaardiging in de oudheid

Mensen droegen al lange tijd voordat er zelfs maar een naam voor bedacht was, kleine, decoratieve versieringen aan lichaam of kleding, voor zowel persoonlijke verfraaiing als om andere redenen. Reeds vanaf de eerste fase dat mensen kleding gingen dragen en voorwerpen als gereedschap gingen gebruiken, meer dan 100.000 jaar geleden, is men ook begonnen met het vervaardigen en dragen van sieraden. Een van de oudste opgravingen die bewijs hiervan zijn, zijn een aantal 100.000 jaar oude kralen gemaakt van Nassarius schelpen. Ze zijn wellicht de oudste vormen van juwelen die ooit ontdekt zijn en ze werden gevonden in een grot aan de zuidoostelijke kust van Spanje, in de Cueva de los Aviones. De van zeeschelpen vervaardigde kralen dateren van ongeveer 115.000 jaar geleden. Ze werden niet gemaakt door Homo Sapiëns, maar door Neanderthalers. In Kenya (Afrika) zijn bij opgravingen kralen gevonden, die gemaakt waren van geperforeerde struisvogeleieren, welke gedateerd zijn tot meer dan 40.000 jaar oud en in Rusland hebben archeologen een stenen armband en een marmeren ring met eenzelfde datering gevonden. Dit laat zien, dat sieraden al voor een ongelooflijk lange tijd deel uitmaken van menselijke culturen over de hele wereld.

Er zijn verschillende redenen waarom sieraden gedragen werden (en worden) gedurende de geschiedenis van de mensheid. Soms overlappen deze redenen, zelfs tot op de dag van vandaag. Juwelen kunnen gedragen worden vanwege een functionele reden, zoals bijvoorbeeld het bij elkaar houden van kleding, als met een gesp of broche, of om een kapsel op zijn plaats te houden, zoals met een haarspeld. Sieraden kunnen gedragen worden om een sociale of persoonlijke status aan te geven. Denk hierbij aan een trouwring, die de sociale en persoonlijke status van het huwelijk aanduidt. Een andere reden kan zijn om een soort van affiliatie of connectie aan te duiden op onder andere etnisch, sociaal of religieus gebied, of om bescherming te bieden, zoals het geval is bij bijvoorbeeld een amulet of talisman. Sieraden kunnen ook gedragen worden als artistieke uitingsvorm of als een symbool met een persoonlijke betekenis, zoals bijvoorbeeld liefde, geluk of rouw. Juwelen zijn ook wel gebruikt als betaalmiddel of handelsgoed. Wat zeker is, is dat sieraden tijdloos zijn en continu zijn ontwikkeld en verfijnd door de eeuwen heen.

In de vroegste periode van het proces van sieraden bewerking gebruikte men ieder materiaal dat voorhanden was, zoals planten, bessen, hout, stenen, onderdelen van dieren (huid, gebeente, tanden, veren en wol), schelpen en zelfs natuurlijk ontstane semi-kostbare materialen, zoals obsidiaan en marmer. De sieraden van de eerste mensen waren nog vooral gemaakt in ruwe vormen, maar werden naar verloop van tijd alsmaar bijgeschaafd en ontwikkeld. Ongeveer 7000 jaar geleden verschenen de eerste sieraden waarin koper werd verwerkt en de eerste tekenen van officiële, gevestigde bewerkers van kostbare metalen, oftewel edelsmeden, dateren van het Oude Egypte van ongeveer 3000-5000 jaar geleden. Archeologen hebben lange tijd gedacht, dat fijne metaalbewerking en het werk van edelsmeden een vak was, dat enkel door mannen werd uitgeoefend. Deze veronderstelling moest worden aangepast, toen het Kunsthistorische Museum in Wenen in oktober 2012 bekend maakte, dat ze een graf uit de Bronstijd hadden gevonden van een vrouwelijke edelmetaalbewerker. Het betreffende graf was tussen de 3200-5000 jaar oud. Hiermee is aangetoond, dat het vak van edelsmid ook in de Oudheid reeds door beide seksen beoefend werd.

Kijkend naar hoe de ontwikkeling van sieradenbewerking in de begintijd van onze geschiedenis is verlopen, kan het begin van dit proces aan grofweg drie oude beschavingen worden toegeschreven: die van Egypte & Mesopotamië, India en China.

In Egypte en Mesopotamië werkten edelmetaalbewerkers het liefste met goud. Goud werd al sinds pre dynastieke tijden uit de mijnen gehaald en bewerkt, vooral in de Oostelijke Woestijn en in Nubië (“nub” is het eeuwenoude woord voor goud). Goud is gemakkelijk te smeden en bovendien corrodeert het niet, waardoor er geen aantasting als bijvoorbeeld roest ontstaat door oxidatie. Daardoor is en was het een prettig metaal voor edelsmeden om mee te werken. De Egyptenaren koppelde het metaal goud aan de goddelijkheid van hun Goden en het werd daarom als toepasselijk gezien om gedragen te worden door de farao’s. Gouden sieraden werden voornamelijk gedragen door koningen, koninginnen en belangrijke lieden van adel. Het werd ook veel gebruikt als ruilmiddel voor de handel, als diplomatiek hulpmiddel of als beloning aan bijvoorbeeld hovelingen en militaire leiders. Goudsmeden in het Oude Egypte ontwikkelden verschillende technieken om goud te bewerken, zoals het maken van bladgoud en het gebruik van de Lost-Wax techniek (de “verlorenwasmethode”, waarbij voorwerpen gegoten worden met een bepaald materiaal, zoals brons en goud) om ingewikkelde standbeelden te creëren. Ze waren ook op de hoogte van speciale technieken, waarbij goud werd gemixt met verschillende andere metalen om legeringen te maken. Een voorbeeld hiervan is Electrum; een mix van goud, zilver en koper, die werd gebruikt om de buitenkant van monumenten zoals obelisken en de toppen van de Pyramides te bedekken. Deze edelmetaalbewerkers waren ook getalenteerde glasbewerkers en ze gebruikten onder andere halfedelstenen in hun ontwerpen. Al gauw werden sieraden in het Pre Dynastische Egypte gebruikt om de politieke en religieuze status van mensen aan te duiden. Sieraden werden mee begraven met hun eigenaar. Archeologen hebben honderden oude graven bloot gelegd bij opgravingen op de Koninklijke Begraafplaats in Ur, in het zuiden van Egypte, die dateren uit 2900-2300BC en die talrijke artefacten bevatten in goud, zilver en bedekt met halfedelstenen, zoals bijvoorbeeld kronen ingezet met Lapis Lazuli, chokers (kettingen die strak om de nek vastgemaakt worden), met juwelen ingezette haarpinnen, enkelbanden en amuletten. De lange traditie van sieradenproductie en -handel tussen het Midden-Oosten en Europa vormden een goede basis voor alle Europese beschavingen die na hen kwamen.

India was de eerste locatie waar diamanten, de hardste mineralen ter wereld, werden gemijnd, die waren bestemd voor het gebruik in sieraden. De Indiërs waren ook de eersten die de kunst verstonden van het verzamelen en verwerken van goud. De Kolar en Hatti goudmijnen zijn al duizenden jaren in gebruik, zelfs tot op de dag van vandaag. Dit maakte India tot een van de meest bezochte handelsbestemmingen ter wereld, wat vooral belangrijk werd tijdens de expansie van de Europese beschavingen gedurende het tijdperk van de ontdekkingsreizen, tussen de 15e en 17e eeuw. De geschiedenis van de sieraden productie in India gaat terug tot 5000-8000 jaar geleden. India groeide financieel door de export en handel met andere landen en had een voortdurende ontwikkeling in kunstvormen gedurende zo’n 5000 jaar. Enkele van India’s diamantmijnen dateren van 296BC! Diamanten werden niet alleen gebruikt in het ontwerp van sieraden, maar ook om oorlogen mee te bekostigen, als veiligheidsmiddel om leningen te financieren die nodig waren om regimes te helpen bij politieke en economische zaken en zelfs om potentaten te vermoorden! In de Hindoe religie worden goud en zilver gezien als heilige metalen en beiden zijn daarom typische aanwezigen in Indiase sieraden ontwerpen. Puur goud oxideert of corrodeert niet over tijd en staat symbool voor de warme zon. Hindoe traditie associeert goud met onsterfelijkheid (zoals ook de Egyptenaren de associatie maakte tussen goud en onsterfelijk leven), terwijl zilver daarentegen de koude maan voorstelt.

In China begon de geschiedenis van vroege sieraden bewerking rond dezelfde tijd als in India, maar het werd pas later meer wijdverbreid, toen het Boeddhisme zich begon uit te spreiden, zo’n 2000 jaar geleden. De sieraden productie in China had haar eigen unieke stijl en de focus lag vooral op natuurlijke scenes, dieren en draken. De draak staat symbool voor macht, kracht en geluk in China. Volgens de traditie symboliseren Chinese draken sterke en veelbelovende krachten, vooral met betrekking tot het element water (water, regenval, orkaanstormen en overstromingen), waarmee het een geliefd onderwerp is voor edelsmeden en juweliers. Chinese edelsmeden gebruikten meer zilver dan goud in hun ontwerpen en ze verwerkten bijvoorbeeld ook de veren van blauwe ijsvogels in vroegere Chinese sieraden. In latere tijden werden voornamelijk blauwe edelstenen en glas in hun sieraden verwerkt, alhoewel jade de voorkeur had boven andere (half-) edelstenen. Archeologen hebben ontdekt, dat verschillende stammen al jade opgraven in de Jangtsekiang rivierendelta (ook bekend als Yangtze River of Blauwe Rivier) en in Henan, de provincie vernoemd naar de Gele Rivier (Huang He) die er doorheen stroomt,  rond 3400BC. Er werd veel waarde aan jade gehecht vanwege de hardheid, de duurzaamheid en de schoonheid van het gesteente. Ook is gebleken uit opgegraven jade ringen daterend uit de 4e-7e eeuw voor Christus, dat Chinese juweliers al in de antieke oudheid met een soort freesmachine werkten, waarmee complexe designs werden gecreëerd, honderden jaren voor zulke apparatuur zelfs maar bekend was of gebruikt werd in het Westen. Ook de Chinezen, net als de Egyptenaren en de Mesopotamiërs, begroeven hun overledenen vaak samen met hun sieraden. In de meeste archeologische opgravingen van Chinese graven zijn prachtige exemplaren gevonden.

De drie oude beschavingen die hierboven benoemd zijn, hebben een basis gevormd van waaruit de bewerking en creatie van sieraden en juwelen zich in later tijden verder heeft ontwikkeld. Duizenden jaren van vooruitgang hebben het mogelijk gemaakt, dat dit proces van de kunst van het edelsmeden en sieradenbewerking zich heeft kunnen verfijnen en verspreiden over de wereld. Het is een onbetwist feit, dat de kunst van het edelsmeden en sieradenbewerking een van de cruciale drijvende krachten is waarmee aspecten als cultuur, mode en individualiteit als een constante aanwezigheid gedurende de geschiedenis van de mensheid wordt uitgedragen. In praktisch iedere cultuur werden en worden sieraden en juwelen gebruikt als expressieve vorm van status, rijkdom, religieuze uiting of om de drager te beschermen tegen ongeluk, dan wel als talisman voor geluk.

In het oude Griekenland werden in vroegere tijden veelal sieraden gemaakt van kralen in de vorm van schelpen en dieren. Zij introduceerden pas later goud en edelstenen in hun ontwerpen, ongeveer vanaf 1600BC. Echter, in de Myceense periode waren hun vaardigheden in het verwerken van goud ondertussen behoorlijk geavanceerd en het vervaardigen van gouden snoeren, gedraaide staven en het gieten van goud behoorden tot hun belangrijkste technieken op het gebied van edelsmeden. Helaas raakten deze technieken weer in de vergetelheid tegen het einde van het Bronzen Tijdperk, waarschijnlijk als gevolg van de Perzische Oorlogen, waardoor tevens maar weinig archeologische vondsten zijn gedaan van sieraden uit de periode daterend tussen 600-475BC in dit gebied. Sieraden werden voornamelijk gedragen door Griekse vrouwen en waren meestal bedoeld als beschermingssymbool tegen het kwaad of met een religieuze symbolische betekenis. Pas nadat Alexander de Grote delen van Azië en Europa veroverde begonnen er meer uitheemse invloeden te verschijnen in de ontwerpen van antieke Griekse sieraden. Er ontstond een groot aantal van diverse stijlen en technieken die gebruikt en ontwikkeld werden bij de bewerking van sieraden gedurende deze vroegere eeuwen, totdat het Romeinse Rijk Griekenland veroverde. Opmerkelijk is, dat de invloed van de Romeinse cultuur pas relatief laat na de overname van de Romeinen op Griekenland een introductie maakte bij de Griekse edelsmeden. Dit werd vooral duidelijk toen de Griekse fijn metaalbewerkers meer gebruik gingen maken van edelstenen in hun ontwerpen, zoals topaas, amethist, aquamarijn en Syrische granaat.

Sieradenproductie was erg divers in vroegere tijden, vooral gezien het feit dat er zo veel verschillende barbaarse stammen waren, die ieder hun eigen stijl en technieken hadden. Toen de Romeinen het grootste gedeelte van Europa hadden veroverd, veranderde ook de wijze waarop sieraden gemaakt en ontworpen werden. Dit kwam doordat stammen bijvoorbeeld samen gevoegd werden door de veroveringen en doordat Romeinse ontwerpen werden geïntegreerd in de eigen ontwerpen van de veroverde bevolkingsgroepen en vice versa. Het meest voorkomende artefact van het vroegere Rome was de broche, die werd gebruikt als gesp om kleding samen te houden. Romeinse sieraden werden gemaakt met een grote diversiteit aan materialen, variërend van goud tot brons, been, hout, (half-)edelestenen, glazen kralen en parels. De Romeinen gebruikten materialen van over het hele continent tot zelfs van ver daarbuiten. Al zo’n 2000 jaar geleden importeerden ze saffieren van Sri Lanka, diamanten van India en gebruikten ze materialen zoals smaragd en amber in hun sieraden.

Na de val van het Oude Egypte en het Romeinse Rijk, continueerde de ontwikkeling van het vervaardigen en ontwerpen van sieraden in Europa, waarbij de vroegere designs werden opgenomen in de vervaardiging van nieuwe juwelen. Vooral de Kelten en de Merovingische cultuur staan bekend om hun prachtige sieradenkunst. De kwaliteit van hun werk is minstens zo goed en soms zelfs beter dan dat uit het Byzantijnse Rijk. De meest voorkomende artefacten uit deze beschavingen zijn waarschijnlijk hun amuletten, broches en zegelringen. Vanaf de 8e eeuw begonnen rijkere mannen met juwelen versierde wapens en zegelringen te dragen, terwijl andere sieraden vooral voor vrouwen waren bedoeld. Waar de Kelten gespecialiseerd waren in het vervaardigen van complexe vormen en continuerende patronen in hun ontwerpen, zoals onder andere de beroemde Keltische knoop, daar was de Merovingische sieradenkunst vooral beroemd om de dierenfiguren, die tot prachtige juwelen werden gevormd. De Visigoten waren ook getalenteerde edelsmeden, die overduidelijk de Byzantijnse en Westmediterrane invloeden in hun ontwerpen verwerkten. Archeologische opgravingen van Visigotische sieraden betreffen meestentijds broches, gespen en enkele haarspelden.

Gedurende de periode van het Byzantijnse Rijk maakten sieradenontwerpers gebruik van veel Romeinse methoden en technieken, doch de religieuze thema’s waren overheersend en hun edelsmeden verkozen het lichtgewichte bladgoud over solide goud materialen. Ook maakten ze nadrukkelijk meer gebruik van duurdere steensoorten en edelstenen. Zoals in veel andere beschavingen in deze oudere tijden, begroeven ook de Byzantijnen hun sieraden met hun eigenaars.

De basale vormen en ontwerpen van sieraden variëren weliswaar tussen alle culturen en gedurende de verschillende tijdsperioden, maar allemaal zijn ze navenant lange tijd aanwezig of zijn ze overgenomen in latere sieradenkunst. De meest voorkomende sieraden in de Europese beschavingen en culturen, zoals broches, gespen, kettingen, hangers, ringen, armbanden, oorbellen, manchetknopen en haarspelden, zijn sinds de oudheid constant aanwezig geweest en zullen dat naar grote waarschijnlijkheid nog tot in lengte van jaren zijn.

Gwendolyne Blaney – GSG

Share on facebook
Share on twitter

References

Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Jewellery – “Jewellery”
History of Jewelry – http://www.historyofjewelry.net/ – “History of Jewelry – All about jewellery”
Cooksongold – https://www.cooksongold.com/blog/trends-and-inspiration/a-history-of-jewellery – “A History on Jewellery”
Pauline Weston Thomas – Fashion-Era – https://www.fashion-era.com/jewellery.htm – “Jewellery History – Fine and Fake Jewellery”
HypnoGirl – https://atensequence.blogspot.com/2013/08/the-importance-of-gold-to-ancient.html – “The importance of Gold to the Ancient Egyptians”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier – “Courtier”
Quora – https://www.quora.com/How-did-Ancient-India-have-so-much-gold-as-there-were-no-gold-or-diamond-mines-in-India-and-the-history-does-not-suggest-any-trade-between-Africa-and-Asia
Johnson Hur – https://bebusinessed.com/history/the-history-of-gold/ – “The History of Gold”
Mark Cartwright – https://www.ancient.eu/gold/ – “Gold in Antiquity”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Discovery – “Age of Discovery”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_dragon – “Chinese dragon”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon – “Dragon”
Jonathan Hopfner – South China Morning Post – https://www.scmp.com/article/634397/fyi-why-jade-so-important-chinese – “FYI: Why is jade so important to the Chinese?”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_jade – “Chinese jade”
Juan Gamero – The Ancient Home – https://theancienthome.com/blogs/blog-and-news/greek-jewelry-history-facts – “Greek Jewellery History & Facts – Distinct Styles over Time”
Guyot Brothers – http://www.guyotbrothers.com/jewelry-history/jewelry-history-page7.htm – “Greek Jewelry”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire – “Byzantine Empire”
Sacredartofadornment.com – http://sacredartofadornment.com/?page_id=218 – “History of Byzantine and Chainmaille Jewelry”
Antiquitiesgiftshop.com – http://antiquitiesgiftshop.com/byzantine-jewelry.html – “Ancient Byzantine Jewelry – Authentic Antique Byzantine Jewellery – History Byzantine Jewelry”
Lang Antiques – Antique Jewelry University – https://www.langantiques.com/university/byzantine-jewelry/ – “Byzantine Jewelry”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye – “Evil Eye”
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Nazar_(amulet) – “Nazar (amulet)”
Christopher Cavey (1992) – “Edelstenen en Juwelen” – Rebo Productions, Lisse  – ISBN 903660786.8

Gwendolyne's Steampunk Gems What is Steampunk? image
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van science fiction of (speculatieve) fantasy. In een definitie van Steampunk zou het omschreven kunnen worden als: “Steampunk is een science

Read More »
Gwendolyne of Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Over Mij en Steampunk Gems

Over mij en Steampunk Gems Al sinds mijn jeugd heb ik, Gwendolyne Blaney, een grote liefde voor Fantasy, Goth en Steampunk. Dat uitte zich voorheen

Read More »
Steampunk in the Arts by Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Steampunk in the Arts

Literature, Films, Games, Music, Architecture and Art The following lists contain a number of books, films, games and architectural structures that either have clear elements

Read More »
Sinead Blaney wearing some Steampunk Jewellery from Steampunk Gems
Geshowd door.....
Gwendolyne's Steampunk Gems

Sinead Blaney

Sinead Blaney proudly showing off her Steampunk Gem In the creating process of building my website for the online store GSG Steampunk Gems and handcrafting

Read More »
Gwendolyne's Steampunk Gems What is Steampunk? image

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van science fiction of (speculatieve) fantasy. In een definitie van Steampunk zou het omschreven kunnen worden als:

Steampunk is een science fiction genre, dat zich afspeelt in een historische setting met gebruikmaking van typische door stoomkracht aangedreven machinerie in plaats van geavanceerde technologie.

Een stijl van design en mode die historische elementen combineert met anachronistische technologische kenmerken, die geïnspireerd zijn door science fiction.”

De term “Steampunk” is ontstaan in de late ’80-er jaren, hoewel veel Steampunk verhalen al ver voor 1980 gemaakt zijn. De term is in 1987 bedacht door science fiction schrijver K.W. Jeter, die probeerde om een algemene term te vinden voor de werken van Tim Powers (The Anubis Gates, 1983), James Blaylock (Homunculus, 1986), en hemzelf (Morlock Night, 1979 & Infernal Devices, 1987) – verhalen die vrijwel allemaal plaatsvinden in een 19e-eeuwse, voornamelijk Victoriaanse omgeving en waarin zij de Victoriaanse speculatieve fictie nabootsen, zoals gebruikt door H.G. Wells in zijn boek “The Time Machine“.

Het Steampunk genre bevat technologie en esthetische ontwerpen die geïnspireerd zijn op de 19e-eeuwse met stoomkracht aangedreven industriële machines. Karakteristiek voor Steampunk is de gebruikmaking van fictieve technologische machines, zoals beschreven in de werken van H.G. Wells, Jules Verne en moderne auteurs als Philip Pullman, Stephen Hunt en China Miéville, en andere alternatieve technologieën in historische stijl, zoals bijvoorbeeld stoom kanonnen, lichter-dan-lucht-luchtschepen, analoge computers en machines die werken op uurwerken, wind- en waterkracht. Het is vaak herkenbaar aan de anachronistische technologieën of retro-futuristische uitvindingen, zoals mensen zich deze mogelijkerwijze in de 19e eeuw hebben kunnen voorstellen voor de toekomst en is zo ook geworteld in het perspectief van de mode, cultuur, architecturale stijl en kunst uit die periode.

Hoewel de literaire oorsprong soms wordt geassocieerd met het cyberpunk-genre, speelt Steampunk zich vooral af in een alternatieve geschiedenis setting van het 19e-eeuwse Britse Victoriaanse tijdperk of het Amerikaanse Wilde Westen, een toekomst waarin stoomkracht nog altijd de primaire krachtbron is of in een fantasiewereld die op eenzelfde wijze stoomkracht gebruikt. Verder kan het ook extra elementen bevatten van genres als Fantasy, horror, historische fictie, alternatieve geschiedenis of andere takken van speculatieve fictie, waarmee het eigenlijk een soort hybride genre is geworden waarin veel mogelijk is. Steampunk verwijst daarnaast naar elk van de artistieke stijlen, mode of subculturen die zich ontwikkeld hebben vanuit de esthetiek van Steampunk-fictie, Victoriaanse tijdperk fictie, art nouveau design en films uit de jaren ’20. Steampunk ontwerpen benadrukken veelal de balans tussen vorm en functie, alhoewel er binnen de Steampunk mode geen duidelijk vastgelegde richtlijnen zijn en hier vooral geneigd wordt moderne stijlen te combineren met invloeden uit het Victoriaanse tijdperk. Steampunk outfits hebben daarom vaak juist accenten met verschillende technologische en “tijdsgebonden” accessoires, zoals uurwerken, ouderwetse vliegeniers/coureurs brillen (“goggles”), ray guns (straalkanonnen in de vorm van een uitgebouwd pistool), enzovoorts. Een van de belangrijkste bijdragen in Steampunk is de manier waarop digitale media wordt vermengd met traditionele handgemaakte kunstvormen.

Verscheidene moderne gebruiksobjecten zijn veranderd en aangepast tot in pseudo-Victoriaanse mechanische Steampunk stijl getransformeerde objecten door individuele ambachtslieden en een aantal beeldende kunstenaars en muziekartiesten worden omschreven als Steampunk artiesten, zoals o.a. de Belgische comic book artiest François Schuiten en multimedia artiest en beeldend kunstenaar Paul St. George.

Steampunk mode ontwerper Kate Lambert, beter bekend als “Kato”, begon in 2005 het eerste steampunk kledingbedrijf, waarbij ze Victoriaanse en post-apocalyptische invloeden toepaste in haar mode ontwerpen. Ze schudde de mode-industrie hier zeker mee op, want in 2013 voorspelde IBM dat “…‘steampunk,’ een subgenre geïnspireerd op en door de kledingstijl, technologie en sociale aspecten van de Victoriaanse samenleving, zal een enorme opborrelende grote trend worden die de detailhandel in handen zal krijgen.” IBM baseerde deze stelling op een analyse van meer dan een half miljoen openbare berichten op message boards (prikborden), blogs, sociale-mediasites en nieuwsbronnen. (Dahncke, Pasha Ray. “IBM Social Sentiment Index Predicts New Retail Trend in the Making” (Persbericht). IBM. Terug te vinden 18 February 2013.) Ze hadden gelijk: beroemde modehuizen zoals Prada, Dolce & Gabbana, Versace en anderen hadden ondertussen al Steampunk stijlen geïntroduceerd op de catwalk.

De eerste neo-Victoriaanse/Steampunk bijeenkomst vond plaats in Amerika in 2006, waarvan verslag werd gedaan door MTV en The New York Times. Na die eerste “SalonCon” ontstonden er al gauw verschillende polulaire Steampunk bijeenkomsten en evenementen verspreid over de hele wereld. Sommige festivals hebben specifiek georganiseerde evenementen of een “Steampunk Dag”, terwijl anderen enkel een mogelijkheid bieden voor het dragen van een Steampunk kledingstijl. In Nederland zijn er zo bijvoorbeeld de jaarlijkse Dutch European Steampunk Convention, de Elf Fantasy Fair en het Castlefest.

In de afgelopen jaren is er een duidelijke toename van de populariteit van Steampunk en er is een groeiend aantal mensen, die Steampunk tot een heuse cultuur en levensstijl willen maken.Steampunk Gems Gallery image for Steampunk Necklaces Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn Steampunk accessoires meer toegankelijk wilde maken voor iedereen. Ik vind het juist fantastisch wanneer het mogelijk is om bepaalde accessoires en sieraden met een Steampunk karakter te kunnen dragen bij een dagelijkse outfit, of dat nu een complete Steampunk kledingstijl is of een meer “gewone” outfit om mee naar het werk of naar school te gaan of anderszins. Daarom heb ik besloten om accessoires te ontwerpen, zoals armbanden, halssieraden, oorbellen, broches en haarclips, die net dat beetje anders zijn met een speciale Steampunk stijl, waarbij ik gebruik maak van radartjes, tandwieltjes en andere klok- en uurwerkonderdelen en waarbij ik gebruik maak van kleuren die passen bij het StSteampunk Bracelet that is part of the Steampunk Gems collectioneampunk genre, zoals oud koper, oud brons, oud zilver, goud en roze tinten. Op die manier kan de speciale Steampunk stijl geïntegreerd worden in het leven van alledag, zonder dat iemand er per se een hele metamorfose voor hoeft te ondergaan.

Als u meer wilt weten over Steampunk, dan is er nog veel meer informatie beschikbaar op het internet. U kunt bijvoorbeeld eens kijken op de volgende internet pagina’s:

(Engels) https://en.wikipedia.org/wiki/Steampunk

(Nederlands) https://nl.wikipedia.org/wiki/Steampunk

http://www.ministryofpeculiaroccurrences.com/what-is-steampunk/

http://www.rebelsmarket.com/blog/posts/what-is-steampunk

Gwendolyne Blaney – November 2017

Share on facebook
Share on twitter
Gwendolyne's Steampunk Gems What is Steampunk? image
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van science fiction of (speculatieve) fantasy. In een definitie van Steampunk zou het omschreven kunnen worden als: “Steampunk is een science

Read More »
Gwendolyne of Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Over Mij en Steampunk Gems

Over mij en Steampunk Gems Al sinds mijn jeugd heb ik, Gwendolyne Blaney, een grote liefde voor Fantasy, Goth en Steampunk. Dat uitte zich voorheen

Read More »
Steampunk in the Arts by Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Steampunk in the Arts

Literature, Films, Games, Music, Architecture and Art The following lists contain a number of books, films, games and architectural structures that either have clear elements

Read More »
Sinead Blaney wearing some Steampunk Jewellery from Steampunk Gems
Geshowd door.....
Gwendolyne's Steampunk Gems

Sinead Blaney

Sinead Blaney proudly showing off her Steampunk Gem In the creating process of building my website for the online store GSG Steampunk Gems and handcrafting

Read More »
Gwendolyne of Gwendolyne's Steampunk Gems

Over Mij en Steampunk Gems

Over mij en Steampunk Gems

Al sinds mijn jeugd heb ik, Gwendolyne Blaney, een grote liefde voor Fantasy, Goth en Steampunk. Gwendolyne Blaney of Gwendolyne's Steampunk GemsDat uitte zich voorheen vooral in het soort boeken dat ik graag lees, voorliefde voor bepaalde kunst en kleding, maar ook in de sieraden die ik mooi vind. De muur in mijn tiener slaapkamer was bijvoorbeeld behangen met de vier posters van Alfons Mucha’s “The Times of Day” in plaats van met posters met daarop populaire acteurs en muzikanten, die waarschijnlijk de meeste tieners in hun slaapkamer hadden hangen. De hang naar de aparte wereld van Steampunk is er eigenlijk van jongs af aan altijd wel al geweest.

Toen ik een tijd geleden bij het ontwerpen van een een paar kettingen als vrijetijdsbezigheid een paar losse klokonderdelen gebruikte, ontdekte ik hoe ontzettend leuk het was om me wat meer te verdiepen in het maken van sieraden met een Steampunk tintje. Ik raakte zo gepassioneerd in het creëren van nieuwe Steampunk juweeltjes, dat ik al gauw meer dan 100 hangertjes, oorbellen, haarclips en armbandjes gemaakt had, gebruik makend van o.a. kleine radartjes, tandwielen, schroefjes en andere klokonderdelen. Wat een geweldige hobby!

Vrienden, kennissen, maar ook onbekende mensen op straat, raakten geïnteresseerd in de zelf ontworpen kettingen die ik droeg en vroegen of de Steampunk sieraden misschien ook te koop waren. De meeste van deze mensen waren niet eens specifiek geïnteresseerd in Steampunk of hadden er zelfs maar van gehoord! Zo ontstond de gedachte om van mijn hobby mijn werk te maken en een kleine webshop te starten, zodat meer mensen blij gemaakt kunnen worden met de sieraden die ik ontwerp. Met de technische kennis, vaardigheden en hulp van mijn lieve man, John Blaney, is zo deze webshop tot stand gekomen.

Ik ben van mening, dat Steampunk niet enkel thuishoort in de role playing games industrie, op Fantasy- en Steampunk evenementen of tijdens de Carnaval, maar dat elegante Steampunk sieraden door iedereen en op ieder moment gedragen kunnen worden. Alle sieraden die ik maak, zijn eigen ideeën en ontwerpen. Bovendien zijn alle items handgemaakt en unique. Hoewel sommige producten enigszins op elkaar lijken, bijvoorbeeld door verschillende kleurvariaties, is het grootste aantal toch enig in hun soort. Daarom hebben de sieraden ook een naam en nummer gekregen. Als er wel een aantal identieke sieraden zijn van een product, dan staat dit vermeld bij het product op de site.

De sieraden zijn gemaakt met kwetsbare onderdelen en dienen daarom met zorg en voorzichtigheid behandeld te worden. Ze zijn niet geschikt voor jonge kinderen wegens verstikkingsgevaar. Het kan voorkomen, dat sieraden iets verkleuren door een reactie van de pH-waarde van de mensenhuid op de materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van de sieraden. Dit verschilt van persoon tot persoon en hier kan ik helaas niets aan doen.

Naast de categorieën met Steampunk sieraden is er ook een categorie met non-Steampunk producten. Hier kunt u stijlvolle accessoires vinden, die niets te maken hebben met Steampunk, maar die wel apart en handgemaakt zijn.

Mijn producten kunnen alleen online besteld worden. Uw bestelling wordt verzonden nadat uw betaling is ontvangen op de rekening. Prijzen die vermeld zijn bij de producten in de webshop, zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De BTW en verzendkosten worden getoond op pagina voor betaling, nadat een bestelling in het winkelmandje is geplaatst. Aanbiedingen worden duidelijk kenbaar gemaakt op de site en zijn een specifieke (tijdelijke) periode geldig.

Voor vragen of specifieke verzoeken met betrekking tot mijn Steampunk sieraden kunt u altijd contact opnemen en een email sturen aan info@steampunkgems.net. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag geven. Of u kunt bellen op werkdagen (ma-vr) tussen 10:00 en 17:00 uur op mobiel nummer (+31) 06 19204491. Tijdens vakantiesluiting kan ik helaas geen orders verzenden of email beantwoorden, maar na hervatting van de werkzaamheden zal dit zo spoedig mogelijk verzorgd worden.

Er is ook een Facebook pagina, een Twitter account en een Instagram account voor Steampunk Gems. Neem er gerust eens een kijkje. Om de maand worden een aantal nieuwe sieraden toegevoegd aan de collectie in de webshop, zodat er steeds weer iets nieuws voorradig is.

Voor meer informatie omtrent GSG Steampunk Gems, producten en prijzen, aflevering en post service, privacy beleid, enzovoorts, verwijs ik u naar de Algemene Voorwaarden.

Gwendolyne Blaney – ©2017

Gwendolyne’s Steampunk Gems (GSG) is geregistreerd bij de KvK in Nederland onder registratienummer: 70080992.

 
 
Share on facebook
Share on twitter
Gwendolyne's Steampunk Gems What is Steampunk? image
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van science fiction of (speculatieve) fantasy. In een definitie van Steampunk zou het omschreven kunnen worden als: “Steampunk is een science

Read More »
Gwendolyne of Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Over Mij en Steampunk Gems

Over mij en Steampunk Gems Al sinds mijn jeugd heb ik, Gwendolyne Blaney, een grote liefde voor Fantasy, Goth en Steampunk. Dat uitte zich voorheen

Read More »
Steampunk in the Arts by Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Steampunk in the Arts

Literature, Films, Games, Music, Architecture and Art The following lists contain a number of books, films, games and architectural structures that either have clear elements

Read More »
Sinead Blaney wearing some Steampunk Jewellery from Steampunk Gems
Geshowd door.....
Gwendolyne's Steampunk Gems

Sinead Blaney

Sinead Blaney proudly showing off her Steampunk Gem In the creating process of building my website for the online store GSG Steampunk Gems and handcrafting

Read More »
Steampunk in the Arts by Gwendolyne's Steampunk Gems

Steampunk in the Arts

Literature, Films, Games, Music, Architecture and Art

The following lists contain a number of books, films, games and architectural structures that either have clear elements of or are based on Steampunk as a genre. Obviously there are plenty more to add in these categories, but here is a start…

Books

 • Twenty Thousand Leagues Under The Sea (1870) by Jules Verne
 • The Time Machine (1895) by H.G. Wells
 • The Anubis Gates (1983) by Tim Pow
  Steampunk in the Arts - Mainspring by Jay Lake
  Mainspring by Jay Lake

  ers

 • Infernal Devices (1987) by K.W. Jeter
 • The Difference Engine (1990) by William Gibson & Bruce Sterling
 • The League of Extraordinary Gentlemen (1999) by Jess Nevins
 • Perdido Street Station (2000) by China Miéville
 • Mainspring (2007) by Jay Lake
 • Extraordinary Engines (2008) by Nick Gevers
 • Steampunk (2008) & Steampunk II: Steampunk Reloaded (2010) by Ann & Jeff VanderMeer
 • Boneshaker (2009) by Cherie Priest
 • Johannes Cabal the Detective (2010) by Jonathan L. Howard
 • The Curious Case of the Clockwork Man (2011) by Mark Hodder
 • The Martian Ambassador (2011) by Alan K. Baker
 • The Executioner’s Heart (2013) by George Mann

Links for more ideas and information on Steampunk novels can be found on e.g.:

Films

 • 20,000 Leagues Under the Sea (1954) a Technicolor adventure film, produced by Walt Disney through Walt Disney Production and adapted from Jules Verne’s 1870’s novel Twenty Thousand Leagues Under the Sea
 • The Fabulous World of Jules Verne (1958) a Czechoslovak adventure film directed by Karel Zeman and distributed in the U.S.A. in 1961, based on several works by Jules Verne and primarily his 1896 novel “Facing the Flag”
 • The City of Lost Children (1995) by Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet
 • Wild Wild West (1999) by Barry Sonnenfeld, written by S.S. Wilson & Brent Maddock as an adaptation on the 1960s TV series The Wild Wild West.
 • Atlantis:The Lost Empire (2001) an animated action-adventure film by Walt Disney Feature Animation, written by Tab Murphy, directed by Gary Trousdale & Kirk Wise, produced by Don Hahn
 • Treasure Planet (2002) animated film by Walt Disney Feature Animation, a science fiction adaptation of Robert Louis Stevenson’s adventure novel Treasure Island
 • The League of Extraordinary Gentlemen (2003) by 20th Century Fox, directed by Stephen Norrington and based on the comic books series “The League of Extraordinary Gentlemen” by Alan Moore & Kevin O’Neill
 • Van Helsing (2004) by Stephen Sommers, a homage and attribute to the Universal Horror Monster films from the ‘30s and ‘40s
 • Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004) by Brad Silberling, an adaptation of “A Series of Unfortunate Events” by Lemony Snicket
 • Steamboy (2004) a Japanese steampunk animation action film produced by Sunrise and directed and co-written by Katsuhiro Otomo
 • Howl’s Moving Castle (2004) a Japanese animated film written and directed by Hayao Miyazaki and based on the novel “Howl’s Moving Castle” by Diana Wynne Jones
 • Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005) a Japanese animated film by Seiji Mizushima and written by Sho Aikawa
 • The Prestige (2006) by Christopher Nolan based on Christopher Priest’s novel “The Prestige”
 • The Golden Compass (2007) by Chris Weitz and based on Philip Pullman’s first novel “Northern Lights” of the trilogy “His Dark Materials”
 • City of Ember (2008) directed by Gil Kenan and based on the 2003 novel “The City of Ember” by Jeanne DuPrau
 • 9 (2009) a computer-animated film by Shane Acker, written by Pamela Petter and produced by Jim Lemley, Tim Burton, Dana Ginsburg & Timur Bekmambetov
 • Sherlock Holmes (2009) by Guy Ritchie, based on the character “Sherlock Holmes” created by Sir Arthur Conan Doyle
 • Hugo (2011) by Martin Scorsese based on Brian Selznick’s book “The Invention of Hugo Cabret” (fun fact: one of my sister-in-laws was an extra
  Steampunk Films - A scene from the film Hugo
  A scene from the film Hugo

  in this film)

 • Going Postal (2010) by Terry Pratchett, Richard Kurti & Bev Doyle based on Terry Pratchett’s 33rd Discworld novel Going Postal
 • Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012) by Tim Burton, Timur Bekmambetov & Jim Lemley based on Seth Grahame-Smith’s novel Abraham Lincoln: Vampire Hunter
 • Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (2016) by Tim Burton and written by Jane Goldman, based on the 2011 novel “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” by Ransom Riggs

Games for PC and consoles

 • The Chaos Engine (1993) a top-down run and gun video game developed by The Bitmap Brothers and published by Renegade Software
 • Myst (1993), Riven (1997) & Myst III: Exile (2001), graphic adventure puzzle video games produced by Cyan Worlds
 • Final Fantasy VI (1994) also known as Final Fantasy III is a role-playing video game developed and published by Square for the Super Nintendo Entertainment System
 • Thief (1998-present) is a series of stealth video games, developed by Looking Glass Studios (1998-2000), Ion Storm (2004) and Eidos Montréal (2014-present) and published by Eidos Interactive (1998-2004) and Square Enix (2014-present)
 • Skies of Arcadia (2000) a role-playing video game developed by Overworks for the Dreamcast and published by Sega
 • Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura (2001) a role-playing video game developed by Troika Games and published by Sierra Entertainment
 • Rise of Nations: Rise of Legends (2003) a real-time strategy video game for the PC made by Big Huge Games and published by Microsoft
 • Fable II & III (2008 & 2010) an action role-playing open world video game developed by Lionhead Studios and published by Microsoft Game Studios for Xbox 360
 • Machinarium (2009) a puzzle point-and-click adventure game developed by Amanita Design and released for various platforms
 • Stacking (2011) an adventure puzzle video game developed by Double Fine Productions and published by THQ, released for the Xbox 360 and Playstation 3 video game consoles
 • Anno 2070 (201
  Steampunk Games - Steam Hammer - Big Way Games
  Steam Hammer – Big Way Games
  1) a city-building and economic simulation game with real-time elements, developed by Related Designs and Blue Byte and published by Ubisoft
 • Alice: Madness Returns (2011) a psychological horror action-adventure platform video game developed by Spicy Horse and released by Electronic Arts for the Microsoft Windows, PlayStation 3 and Xbox 360
 • Dishonored (2012) stealth action-adventure video game by Arkane Studios and published by Bethesda Softworks
 • BioShock Infinite (2013) a first-person shooter video game developed by Irrational Games and published by 2K Games
 • The Order: 1886 (2015) a third-person action-adventure video game developed by Ready at Dawn and SCE Santa Monica Studio and published by Sony Computer Entertainment, released for the Playstation 4

Upcoming games for 2018 that have obvious elements of Steampunk are:

Air (Ascent Infinite Realm), by Bluehole and Kakaogames. More information on this game:

https://wccftech.com/bluehole-new-mmorpg-ascent-infinite-realm/

Steam Hammer, by Big Way Games. More info on this game:

http:// store.steampowered.com/app/530560/STEAM_HAMMER/

Steampunk in music

Steampunk has appeared in the work of musicians who are known to mix Victorian and modern elements in their music and performance style, like Abney Park and Vernian Process. Thomas Dolby is also considered as one of the early pioneers of retro-futurist music. But Steampunk music is very broadly defined and it has also appeared in the works of musicians who do not specifica

Steampunk in Music - Abney Park
Abney Park

lly identify as Steampunk, e.g. the music video “The Ballad of Mona Lisa” by Panic! At the Disco has a distinct Victorian Steampunk theme. Throughout the band’s 2011 album “Vices and Virtues” this theme continues. The album “Clockwork Angels” (2012) by progressive rock band Rush contains lyrics, themes, and imagery based around Steampunk.

Here is a link to a webpage where you can find a list of bands which are considered Steampunk bands:

http://steampunk.wikia.com/wiki/List_of_steampunk_bands

Steampunk in architecture, art and design

There are several architectural buildings and artistic visualisations of Steampunk that can be found around the world. Next to the design of the submarine the Nautilus, named after the submarine from Jules Verne’s novel 20,000 Leagues under the Sea, which can be found in Six Flags Magic Mountain and the Disney Parks, there are even bigger projects that are to be found in more daily settings than a theme park.

Belgian artist François Schuiten redesigned the Paris Metro station at Arts et Métiers in Steampunk style in 1994, to honour the works of Jules Verne. The station is reminiscent of a submarine, sheathed in brass with giant cogs in the ceiling and portholes you can see beautiful scenes through.

Founding member, Sean Orlando, of the artist group Kinetic Steam Works created a Steampunk Tree House that is now permanently installed at the Dogfish Head Brewery in Milton, Delaware.

Shannon O’Hare designed a three-story, self-propelled mobile art vehicle that resembles a Victorian house on wheels, called “The Neverwas Haul”. It was built in 2006 and can now be seen at Obtainium Works, an art car factory in Vallejo, California, U.S.A.

Steampunk in Architecture and Art – Steampunk HQ in Oamaru, New Zealand

In November 2010 Damien McNamara opened “The Libratory Steampunk Art Gallery” in Oamaru, New Zealand. A year later a more permanently gallery, “Steampunk HQ”, was opened in the former Meeks Grain Elevator Building across the road from The Woolstore. Now it is a famous tourist attraction for Oamaru.

 
 
 
 
Share on facebook
Share on twitter
Gwendolyne's Steampunk Gems What is Steampunk? image
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van science fiction of (speculatieve) fantasy. In een definitie van Steampunk zou het omschreven kunnen worden als: “Steampunk is een science

Read More »
Gwendolyne of Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Over Mij en Steampunk Gems

Over mij en Steampunk Gems Al sinds mijn jeugd heb ik, Gwendolyne Blaney, een grote liefde voor Fantasy, Goth en Steampunk. Dat uitte zich voorheen

Read More »
Steampunk in the Arts by Gwendolyne's Steampunk Gems
Informatief
Gwendolyne's Steampunk Gems

Steampunk in the Arts

Literature, Films, Games, Music, Architecture and Art The following lists contain a number of books, films, games and architectural structures that either have clear elements

Read More »
Sinead Blaney wearing some Steampunk Jewellery from Steampunk Gems
Geshowd door.....
Gwendolyne's Steampunk Gems

Sinead Blaney

Sinead Blaney proudly showing off her Steampunk Gem In the creating process of building my website for the online store GSG Steampunk Gems and handcrafting

Read More »